هر تشک دارای یک کارت می باشد که از با مشاهده ی آن شما می توانید از اصالت کالای خریداری شده مطمئن شوید. در زیر نمونه ای از کارت تشک های ویستر را مشاهده می کنید.