در زیر نمونه ای از کارت گارانتی گروه ویستر را مشاهده می کنید. لطفا به موارد درج شده در کارت گارانتی دقت نمایید.