2-How-to-Choose-Your-Ideal-Sheets_2880x1400

وقفه تنفسی در خواب (آپنه خواب)

آپنه انسدادی خواب نوعی اختلال خواب است که در آن تنفس به طور مختصر و مرتباً در طول خواب قطع می شود. کلمه “آپنه” در آپنه خواب به مکث نفس کشیدن اشاره دارد که حداقل ده ثانیه طول می کشد. آپنه انسدادی خواب وقتی اتفاق می افتد که ماهیچه های پشت گلو با وجود تلاش […]

NSF_9_H_Sleepfoundation_WhatIsLucidDreaming_Purchased_1440x600

رویای شفاف چیست؟

داشتن یک رؤیای عجیب و غریب غریب غیر معمول نیست – اما بعضی اوقات آنها می توانند در حد یک کابوس بمانند ، که نتیجه آن استرس و از دست رفتن خواب است. اگر آنها آشنا به نظر می رسند ، شما تنها نیستید : بیش از 50 درصد بزرگسالان کابوس یا تصورات واضح در […]

Sleeping-Thinking-Speaking-well-to-Success

حرف زدن در خواب

صحبت کردن در خواب ، که به طور رسمی با عنوان somniloquy شناخته می شود ، نوعی اختلال خواب است که به عنوان صحبت کردن بدون آگاهی در هنگام خواب تعریف می شود. صحبت کردن در خواب می تواند به صورت ، دیالوگ های پیچیده ، صحبت های تک نفره ، گفنگو های پیچیده یا […]

talk-in-bed-6

حرف زدن در خواب

صحبت کردن در خواب ، که به طور رسمی با عنوان somniloquy شناخته می شود ، نوعی اختلال خواب است که به عنوان صحبت کردن بدون آگاهی در هنگام خواب تعریف می شود. صحبت کردن در خواب می تواند به صورت ، دیالوگ های پیچیده ، صحبت های تک نفره ، گفنگو های پیچیده یا […]

NSF_9_B_Sleepfoundation_HowPregnancyAffectsYourDreams_Purchased_1440x600

چگونه دوران بارداری می تواند روی رویاهای شما تاثیر بگذارد؟

بسیاری از خانمها میدانند که هنگام بارداری رویاهایشان تغییر می کند. رویاها می توانند زیادتر و واضح تر شوند و برخی از خانم ها افزایش کابوس ها و رؤیاهایی را تجربه می کنند که باعث اضطراب می شود. یکی از دلایل احتمالی: بارداری باعث تغییر در سطح هورمون ها می شود که به نوبه خود […]