شرایط احراز نمایندگی شرکت تولیدی و صنعتی ویستر:

1- دارا بودن سند مالکیت

2- دارا بودن جواز کسب

3- داشتن حداقل ۵ سال سابقه محلی در مورد فروش مبلمان خانگی

4- دارا بودن حساب جاری در گردش

5- پرینت حساب بانکی ۳ ماهه گذشته

کلیه متقاضیان می توانند با در دست داشتن مستندات لازم به همراه یک نسخه کپی از شناسنامه و کارت ملی خود به واحد فروش دفتر مرکزی شرکت ویستر مراجعه نمایند.