فعالیت اصلی واحد نجاری شرکت تولیدی و صنعتی ویستر در حوزه کالای خواب تولید بالاسری تخت (تاج) در طرح های مختلف می باشد. در ذیل انواع مختلف بالاسری های تولیدی نشان داده شده است.