شرکت ویستر در راستای مقابله با ویروس کرونا اقدامات گستره ای را از جمله ضدعفونی روزانه محصولات و سیستم توزیع محصولات انجام داده است.

همچنین از تمام پرسنل اداری و کارگران کارخانه به صورت دوره تست PCR اخذ شده تا شما مشتریان محترم با خیالی آسوده از محصولات این شرکت استفاده کنید.